skip to Main Content

Пpоект „Дари плазма – Дари живот на трима“

С подписан меморандум за сътрудничество приключи проектът „Дари плазма-Дари живот на трима“

Представители на СО-район „Студентски“ участваха в семинар в НСА за лечението на КОВИД-19 с плазма

Датите за събитията по проект „Дари плазма – Дари живот на трима“ вече са определени

Aнкета за СО-район „Студентски“ за нагласи за даряване на плазма

Подробности за проекта, на който СО-район „Студентски“ е партньор

От началото на 2020 човечеството е изправено пред безпрецедентна пандемия – невиждана през последните над 100 години. Битката за всеки един човешки живот се води на много фронтове. За да бъде тя успешна, е необходимо да се изграждат устойчиви партньорства между различни организации и структури, с оглед преодоляване на негативните последици от пандемията от КОВИД-19. Такова е партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт. В контекста на Приоритетна ос 1 на Програма „Европа“ 2021 на Столична Община, се учреди партньорство между водещата организация Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“, в партньорство със СО-район „Студентски“ и Първа частна математическа гимназия, за да се осигурят благоприятни условия за създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, с цел по-успешно справяне с пандемията от КОВИД-19 на местно ниво.

Даряването на кръв и кръвни съставки е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност. Единствен източник на кръв и кръвни съставки е самият човек. Така чрез мащабно популяризиране на доброволното и безвъзмездно даряване на кръвна плазма ще се създадат предпоставки за справяне с пандемията от КОВИД-19 на местно ниво. Част от тези мерки са свързани с прилагане на безопасно и ефективно лечение срещу новото заболяване. Това е методът на преливане на реконвалесцентна плазма, използван при последните епидемии от САРС, МЕРС и др. През 2020 г. ЕК предприе мащабни инициативи, насочени към по-пълно прилагане на описания метод. За да може на местно ниво тази информация да стигне до повече хора, преболедували КОВИД -19, с цел да станат дарители на плазма, е необходим иновативен подход. Това ще стане чрез подкрепа на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост с цел преодоляване на негативните последици върху обществото от пандемията от КОВИД-19 на местно ниво. Това от своя страна ще допринесе и за подобряване на качеството на живот в столицата.     

Обща цел       

  • Популяризиране на добри иновативни добри европейски практики, в подкрепа на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, с цел преодоляване на негативните последици върху обществото от пандемията от КОВИД-19 на местно ниво.

Специфична  цел

  • Създаване и прилагане на модел за партньорство между гражданска организация и местна власт, с оглед справяне с пандемията от КОВИД-19 на местно ниво.

 

Дейности

  • Анализ на нагласите на жителите на СО-район „Студентски“, относно доброволно и безвъзмездно даряване на хиперимунна кръвна плазма, с цел справяне с пандемията КОВИД–19;
  • Създаване и пилотиране на модел за партньорство между гражданска организация и местна власт с цел популяризиране на доброволното и безвъзмездно дарителството на хиперимунна плазма за лечение на КОВИД-19;
  • Популяризиране на доброволното, безвъзмездно дарителството на плазма, както и преливането на реконвалесцентна плазма като лечебен метод при КОВИД – 19 чрез изготвяне и публикуване на информационни материали, както и организиране и провеждане на информационна кампания.

Целеви групи

  • Възстановили се от КОВИД-19, жители на СО-район „Студентски“, предимно млади хора
  • Общопрактикуващи лекари
  • Лекари-специалисти
  • Близките и роднините на възстановили се от КОВИД-19 пациенти

 

Период на изпълнение:

Декември 2021 – Май 2022

 

Обща стойност на проекта:

12 000 лева, от които 10% собствено участие

 

Мненията и заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

Проект „Дари плазма – Дари живот на трима“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от  Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“, в партньорство със СО-район „Студентски“ и Първа частна математическа гимназия.

Back To Top