skip to Main Content

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух“: Нов телефон за граждани

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с доставката и монтажа на новите отоплителни уреди могат да се обръщат към фирмите, в чиито графици са включени.

Участниците в проекта могат да получават информация и от експертите в екипа по проекта към Дирекция „Климат, енергия и въздух“ на Столична община на следния телефон за контакт: 02/9377 327.

Закрива се информационният телефон 02/94 22 444. Гражданите могат да получават информация за условията и реда за кандидатстване по проекта в съответната районна администрация по местонахождение на имота.

Актуална информация се публикува на страницата на проекта на адрес: https://www.sofia.bg/en/opos

Back To Top