skip to Main Content

Прокопаване под пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно електрозахранване на жилищна сграда в УПИ VІІІ-2829, кв. 136, м. „Малинова долина – изток“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дата 05.05.2022 г. ще се извърши прокопаване под пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“ при кръстовището с ул. „Инж. Стоимен Сарафов“.

Прокопаването ще се извърши посредством хоризонтално сондиране без пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“ да се затваря за преминаване на моторни превозни средства.

Възложител:   „ЧЕЗ Разпределение България“ АД     

Back To Top