skip to Main Content

Разгласяване по реда на чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ на Заповед № РСТ22-РА50-57/22.07.2022 г., издадена от Главния архитект на СО-район „Студентски“

obqvlenie_50-57 (1)
Back To Top