skip to Main Content

Район „Студентски“ кани наблюдатели да вземат участие в обработването на анкетите

На 1-ви ноември т. г. в 10:00 ч. в сградата на районната администрация ще бъде отворена урната с анкетни карти от проведеното допитване сред жителите на кв. „Мусагеница“. Екипът на СО-район „Студентски“ отправя покана към граждани от квартала да вземат участие като наблюдатели в съставянето на протокола от анкетното проучване и обработването на анкетите. Данните, получени от гласуването, ще бъдат описани в протокол и оповестени.  

Проведеното анкетно допитване цели да официализира обществените настроения във връзка с идейния проект за нова транспортна схема на квартал „Младост“ 1 (Мусагеница) с обособяване на места за паркиране и предложение за въвеждане на зона за платено почасово паркиране „Зелена зона“.

Резултатите от анкетата ще се считат за валидни, ако в нея вземат участие повече от 30% (около 2700 души) от всички адресно регистрирани. При по-ниска активност предложението за изменение на транспортната схема и въвеждане на „Зелена зона“ отпада. При мнозинство на гласовете „Не“ на въпрос 1. предложението за въвеждане на „Зелена зона“ също отпада и няма да се входира в Столичния общински съвет (СОС).

Допустимата грешка на анкетното проучване би била 1,58% при участие на 2700 души в анкетата. За да се приеме едно социално изследване за валидно, неговата грешка не бива да надвишава 2%.

Умоляват се гражданите, които имат желание да участват като наблюдатели, да заявят намерението си предварително на rajon@studentski-so.org. Урната с анкетни карти ще бъде отворена в 10:00 ч. на 1-ви ноември т. г.

Back To Top