skip to Main Content

Район „Студентски“ разработва проект за кръгово на ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и „Акад. Стефан Младенов“

Екипът на СО-район „Студентски“ извърши предпроектно проучване за изграждане на кръстовище с кръгово движение на улиците „Проф. д-р Иван Странски“, „Акад. Стефан Младенов“ и „Проф. Живко Сталев“. Проучвателните дейности показват пространствена възможност на мястото на съществуващото кръстовище да се изгради кръгово, което да подобри транспортната система в кв. „Малинова долина“ и жк. „Студентски град“.

Организирането на благоустройствената процедура предвижда изготвяне на проектна документация. Предстои тя да бъде представена пред компетентните органи на Столична община и да се търси финансиране от бюджета на София за реализирането му.

Back To Top