skip to Main Content

Расте броят на издадените наказателни постановления по Закона за защита от шума

На основание предвидената уредба в Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) СО-район „Студентски“ извършва проверки по сигнали от граждани за силен шум от различни източници. Екипът на отдел „Одит и контрол“ при СО-район „Студентски“ отчита повишена активност при съставянето на проекти на наказателни постановления, които са в компетенциите на районната администрация.

Съставените проекти на наказателни постановления се изпращат в Столична община по компетентност за издаване на наказателно постановление. На нарушителите се издават също предписания.

„Расте броят на издадените от Столична община наказателни постановления на база констатирани от нас случаи на нередност и излъчване на шум от различни обекти“, каза Костадин Бойчин, началник отдел „Одит и контрол“ при СО-район „Студентски“. Освен тях екипът на отдел „Одит и контрол“ получава сигнали от граждани в кв. „Дървеница“ във връзка с шумни увеселения и празнувания след 22 ч. на територията на популярен център за сватби и празненства. Тъй като обектът е извън границите на СО-район „Студентски“ и попада в СО-район „Младост“, беше потърсено съдействие от съседната районна администрация.

„Заявявам най-отговорно, че се отнасяме с необходимата сериозност към отправеното ни предупреждение за спазване на нормативните изисквания относно нивата на шум и за осигуряване на спокойствието на гражданите и сме взели всички необходими мерки за недопускане на каквито и да е нарушения в бъдеще“, заяви управителят на резиденцията за празненства Мария Желева в съвместна кореспонденция с двете районни общински администрации.

В компетенциите на СО-район „Студентски“ е да извършва проверки за нарушения по ЗЗШОС в работни дни. Гражданите могат да подават сигнали на адрес: rajon@studentski-so.org. През почивните дни гражданите могат да търсят съдействие от Столичен инспекторат на денонощната линия за сигнали: 02/987 5555.

Когато източникът на шума се намира на територията на етажната собственост и е в нарушение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община, гражданите следва да потърсят съдействие от председателя на управителния съвет/управителя за издаване на констативен протокол за нарушение в етажната собственост съгласно чл. 57 от Закона за управление на етажната собственост.

Back To Top