skip to Main Content

Реконструираната Детска градина №16 „Приказен свят“ в „Студентски град“ бе официално открита

Днес беше официално открита реконструираната и обновена ДГ №16 „Приказен свят“ в „Студентски град“. Лентата прерязаха кметът на Столична община – Йорданка Фандъкова, кметът на СО-район „Студентски“- Петко Горанов, и Николина Ангелова – директор на ДГ №16.

Децата от четвърта група представиха кратка фолклорна програма, която предизвика усмивки сред всички присъстващи.

През учебната 2020/2021 г.  в ДГ №16 се възпитаваха, обучаваха и социализираха деца в 8 групи , а през учебната 2021/2022 година те вече са 14.

От май 2020 до февруари 2022 година бе извършена реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ №16. 

В момента се изгражда детска градина в „Малинова долина“, кв. 49, СО-район „Студентски“ за 15 групи със срок на завършване 31.12.2023 година. 

Back To Top