skip to Main Content

Ремонтни дейности по част от тротоара на ул. „Жак Натан“

Във връзка с извършване на аварийно-възстановителен ремонт на електроразпределителната мрежа, собственост на „ЕРМ Запад“ ЕАД, за периода от 01.03.2024 г. до 20.03.2024 г. ще бъдат извършвани ремонтни  работи по трасето на кабел средно напрежение от трафопост „Ст. град“ стол 4 и КТП „Копирен център „Ст. град“.

Ремонтните дейности ще се извършват по тротоара на ул. „Жак Натан  пред №7 и в тротоара срещу паркинга на ул. „Жак Натан“ зад заведение „Модера“.

 

 

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Back To Top