skip to Main Content

Рецидивира проблемът със свободно движещи се коне, идващи от южната страна на бул. „Андрей Ляпчев“

Проблемът със свободно движещи се коне на територията на кв. „Дървеница“ рецидивира. Тази сутрин, в 09:30 ч., е получен сигнал при оперативен дежурен по Районен съвет по сигурност за безстопанствени коне.

За да могат да бъдат предприемани адекватни действия от страна на компетентните органи с цел реализиране на административно-наказателна отговорност спрямо нарушителите, е необходимо подателите на сигнали не само да съобщят за забелязаното от тях нарушение, но и да се съгласят да подпишат като очевидци съставените от нас документи. Само тогава може да бъде съставен стабилен акт за установяване на административно нарушение. Без свидетелски показания нарушителят не може да бъде санкциониран.

За пореден път подателите на сигнали отказват да съдействат на административните власти.

Back To Top