skip to Main Content

Система за определяне на резултатите и продължителността на провеждането конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник отдел“ на на отдел КСИИЗС

система_за_оценяване
Back To Top