skip to Main Content
ДГ 190, кв. Малинова долина

СОС одобри доклада на кмета Петко Горанов за разкриване на Детската градина 190 в кв. „Малинова долина“

Столичният общински съвет одобри с пълно мнозинство доклада СОА24-ВК08-2795/20.02.2024 г.  на Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“, за разкриване на новата Детска градина 190 в кв. „Малинова долина“. Започват процедурите по отваряне на детското заведение. В утрешния ден екипът на СО-район „Студентски“ ще предостави информация за предстоящия прием.

„Строежът на детската градина завърши повече от 5 месеца предсрочно, благодарение на отличната координация между екипа на СО-район „Студентски“ и изпълнителя на обществената поръчка“, каза кметът Петко Горанов в изказване пред Столичния общинския съвет – „Екипът на СО-район „Студентски“ – моите колеги, проявиха истинско себеотрицание, за да може тази детска градина да бъде факт 5 месеца предсрочно и днес да говорим за прием“.

Петко Горанов, кмет на СО-район "Студентски"
Петко Горанов, кмет на СО-район „Студентски“

В средата на октомври 2023 г. се подписа акт 15, удостоверявайки завършването на строителните дейности, като по договор срокът за завършването им беше април 2024 г. Сградата е въведена в експлоатация с разрешение за ползване от ДНСК.

С днешна дата актът за публична общинска собственост (АпОС), подписан от кмета на СО-район „Студентски“, е входиран в деловодството на Дирекция „Общинска собственост“, преминал е съгласуване с Дирекцията и е предаден за подпис на кмета на Столична община Васил Терзиев. Предстои внасянето му за вписване в Службата по вписвания – гр. София.

На територията на СО – район „Студентски“ към настоящия момент са разположени шест детски градини, както следва:

1. В ж. к. „Младост 1“ – ДГ № 10 „Чебурашка“ и ДГ № 12 „Лилия“;

2. В ж.к. „Дървеница“ – ДГ № 72 „Приказка без край“ и ДГ №78 „Детски свят“;

3. В ж.к. „Студентски град“ – ДГ № 16 „Приказен свят“ и ДГ №79 „Слънчице“.

Предвид недостига на места в детските градини усилията на районната администрация бяха насочени към търсене на възможности за изграждане на нова детска градина в района. Сред най-бързо разрастващия се в гр. София, с много млади семейства и новопостроени жилища, е кв. „Малинова долина“ .

ДГ 190, кв. Малинова долина

Напълно завършената и обзаведена сграда, заедно с прилежащата инфраструктурата е за целодневно отглеждане, възпитание и обучение за общо 385 деца (16 групи), организирано в обособени помещения за 13 градински групи за 325 деца и 3 яслени групи за 60 деца.

ДГ 190, кв. Малинова долина

Проектът за изграждане и обзавеждане на новата Детска градина 190 и прилежаща инфраструктура се реализира върху общински имот с площ от 9,2 дка, разположен до кръстовището на улиците „Едуард Генов“ и „проф. Крикор Азарян“ в кв. „Малинова долина“.

Административният адрес на Детска градина 190 е ул. „Проф. Живко Сталев“ № 21.

ДГ 190, кв. Малинова долина
Back To Top