skip to Main Content

СО-район „Студентски“ взе участие в среща за състоянието на масовия спорт в София

На 30 ноември т. г., в зала „Изток“ в сградата на Народното събрание, се проведе среща за състоянието на масовия спорт, местата за спортуване и спортната инфраструктура в районите на Столична община. Разговорът с районните кметове беше по покана на зам.-председателя на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта – проф. Даниела Дашева. СО-район „Студентски“ беше представена на срещата от зам.-кмета инж. Атанас Горов и Ваня Николова – ст. експерт „Комуникационен консултант“.

Участниците в срещата споделиха проблемите по райони, които най-често са свързани със спортната инфраструктура и възможностите за финансиране. В дискусията, в която се включиха почти всички районни кметове или техни представители, бяха коментирани въпросите за децентрализация на местната власт, публично-частно партньорство, алтернативни форми на финансиране чрез програми на Министерството на младежта и спорта (ММС) и Министерството на образованието и науката (МОН) и др.

„Всеки от районните кметове сам и по силите на екипите си работи за масовия спорт в София. Те направиха разумни предложения и отправиха основателни искания, най-вече за децентрализация на местните власти. Но също и за законодателство, което да позволи осъществяване на дейността им по линия на спорта за децата, младежите и възрастните жители на столицата“, каза след срещата проф. Дашева – “Надявам се удовлетворението от тази първа среща да се превърне в партньорство за масов спорт, от който всички имаме нужда“.

 

 

 

Back To Top