skip to Main Content

СО-район „Студентски“ започва кампания в помощ на етажната собственост

Екипът на СО-район „Студентски“ започва информационна кампания в помощ на етажните собствености. Всяка седмица, чрез сайта на района, гражданите ще могат да се запознаят с по една от множеството теми, които имат значение за функционирането на всяка етажна собственост – как се свиква общо събрание, как се съставя бюджет, кой кой е в етажната собственост, какво предвиждат националното и местното законодателства.

„Етажната собственост е втората по обем и значение градивна единица в града ни, първата е семейството“, смята организаторът на инициативата Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“ – „Кампанията за етажна собственост на районната община има образователен характер и е насочена към всички, които биха искали да научат, но не успяват да намерят информация за това как функционира самоуправлението в етажната собственост“.

С откриването на информационната кампания екипът на СО-район „Студентски“ предоставя на гражданите образци на ползваните типове документи в контекста на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които са основополагащи в живота на етажната собственост:

 • Искане за провеждане на общо събрание
 • Покана за свикване на общо събрание
 • Протокол за поставена покана за общо събрание
 • Присъствен списък за общо събрание
 • Протокол от общо събрание
 • Пълномощно за представителство при общо събрание на етажна собственост
 • Съобщение за изготвен протокол от общо събрание
 • Констативен протокол за установяване на нарушение
 • Уведомление за избран управителен съвет
 • Книга на етажната собственост
 • Правилник за вътрешен ред в етажната собственост
 • Предупреждение за изваждане на собственик

Всички тези и още други образци ще намерите в рубриката „Етажна собственост“ на интернет страницата на СО-район „Студентски“.

По време на кампанията гражданите ще могат да се запознаят с множество теми, които бяха разработени от екипа на СО-район „Студентски“. Сред тях са:

 • Как се свиква и какви са функциите на общото събрание на етажната собственост?
 • Кой кой е в етажната собственост: Управителен съвет – функции и правомощия
 • Кой кой е в етажната собственост: Контролен съвет – функции и правомощия
 • Кой кой е в етажната собственост: Касиерът
 • Как се изготвя бюджет за етажна собственост: Кой какво трябва да плаща?
 • Етажна собственост: Как се води домова книга?
 • Как се въвежда правилник за вътрешен ред в етажната собственост?
 • Етажна собственост: Осигуряване на достъп
 • Етажна собственост: Какво е технически паспорт на жилищна сграда?
 • Етажна собственост: Какво е таблица за площообразуване?
 • Етажна собственост: Какво са общите части и как да ги ремонтираме?
 • Етажна собственост: Законно ли е остъкляването на балкони?
 • Етажна собственост: Пожарна безопасност в блока
 • Може ли собственик да бъде изведен от етажната собственост с решение на общото събрание?
 • и други.

Темите са подготвени след анализ на сигналите и запитванията, подавани от граждани до екипа на СО-район „Студентски“.

 

Back To Top