skip to Main Content

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за изграждане на нов паркинг в ж.к. „Студентски град“

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за изграждане на паркинг за временно паркиране в ж.к. „Студентски град“ с капацитет 18 паркоместа. Обектът ще бъде реализиран в имот с идентификатор 68134.1600.4646 на кръстовището между бул. „Г.М. Димитров“ и ул. „Христо Вакарелски“.

За реализиране на настоящото обявление се предвижда използването на асфалтобетон, положен върху основа от трошен камък, за вход-изхода към паркинга и за вътрешната обслужваща го „улица“. Паркоместата се обособяват върху затревени бетонови паркинг елементи, положени върху основа на пластове от трошен камък и пясък.

Подходът към паркинга е от съществуващите улици, тангиращи към имотите от юг и запад – ул. „Акад. Йордан Трифонов“ и ул. „Проф. Христо Вакарелски“. Размерите и разположението на местата на паркиране, както и обслужващата ги вътрешна „улица“, са съобразени с изискванията на Наредба № 2/29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Предвидено е едно паркомясто за инвалиди, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, което ще бъде означено със синя неизтриваема боя за пътна маркировка.

Прогнозната стойност на поръчката е 80 000 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е 2 март 2023 г.

Повече информация и техническа спецификация ще намерите тук.

Back To Top