skip to Main Content

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за нов паркинг с 29 места в кв. „Студентски град“

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за облагородяване на зелени площи и изграждане на паркинг в имот с идентификатор 68134.1600.80 в кв. „Студентски град“.

Теренът, предвиден за изграждане на паркинга, попада в обхвата на ДКЦ-V (Студентска поликлиника). Подходът към паркинга е от съществуваща рампа и през северната част на имота, от ул. „Акад. Стефан Младенов“. Настоящата поръчка предвижда изграждане на паркинг за леки автомобили с капацитет 29 паркоместа.

Размерите и разположението на местата на паркиране, както и обслужващите ги подходи и алеи, са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. Предвидени са 2 паркоместа за хора с увреждания, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г., които следва да бъдат означени със синя неизтриваема боя за пътна маркировка.

В част озеленяване се предвижда затревяване на компрометираните зелени площи в имота, като предварително се положи хумусен слой. Също така премахване на стари дървесни дънери.

Прогнозната стойност на поръчката е 208 180 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на документи е 27 март 2023 г.

Повече информация и техническа спецификация ще намерите тук.

Back To Top