skip to Main Content
ДП Витоша ВЕЦ-Симеоново, август 2022 г.

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на 5 детски площадки

СО-район „Студентски“ обяви обществената поръчка с предмет текущ ремонт на 5 съществуващи детски площадки по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка  при бл. 25, кв. 28, УПИ I, жк. „Малинова долина“, район „Студентски“.

Обособена позиция № 2 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка зад бл. 89, между бл. 88 и бл. 91Б, кв. 41, УПИ I, жк. „Младост – 1“ (Мусагеница).

Обособена позиция № 3 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка на ул. „Проф. Стоян Киркович“, зад бл. 35, кв. 5, ж.к. „Дървеница“.

Обособена позиция № 4 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка между бл. 43, бл. 44 и бл. 45, кв. 4, УПИ II, „Дървеница“.

Обособена позиция № 5 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка на ул. „Жеко Войвода“ и ул. „Канарче“, УПИ I – СГО, кв. 23.

Според описаните дейности по всяка особена позиция, детските площадки следва да получат различни строително-монтажни дейности, сред които обновяване на съоръженията с нови; боядисване на огради, пейки и перголи; кошчета за отпадъци; съоръжения за игра с пясък; съоръжения тип „клатушки“; подмяна на ударопоглъщаща настилка и др.

Строителните дейности, предмет на поръчката, се свеждат до следните основни дейности: временно строителство; подготовка и разчистване на строителната площадка; доставка на необходимите материали и оборудване; строително – монтажни работи/строително-ремонтни работи; и др.

Прогнозната стойност на поръчката е 104 116 лв. без ДДС.
Срокът за подаване на документи за участие е 3 август т. г.

Повече информация и техническа спецификация:

„Текущ ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Студентски“ по пет обособени позиции

Back To Top