skip to Main Content

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на спортни площадки

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за ремонт на спортни площадки по две обособени позиции. В изпълнение на възлагането по обществената поръчка изпълнителят следва да извърши строително-ремонтни работи на съществуващата в кв. „Мусагеница“ спортна площадка, както и доставка и монтаж на стационарни баскетболни кошове, светодиодно осветление и система за видеонаблюдение в съответствие с техническата спецификация и количествената сметка от документацията за възлагане.

В рамките на настоящото предложение се предвиждат и дейности по: доставка и монтаж на мрежи за врати с размери 2х3 м. от UV стабилизиран полиестер; монтаж на настилка от изкуствена трева с дебелина между 20 и 40 мм. и пълнеж от кварцов пясък и каучукови гранули; пребоядисване; обтягане с тел за предпазни мрежи за футболните врати; подмяна на ограда и др.

Прогнозна стойност: 118 000.00 лв. без ДДС.

Повече информация:

„Ремонт на спортни площадки на територията на Район „Студентски“, Столична община“, по две обособени позиции

Back To Top