skip to Main Content
Детска площадка кв. Малинова долина - проект

СО-район „Студентски“ обяви поръчка за детска площадка и фитнес в кв. „Малинова долина“

СО-район „Студентски“ обяви обществена поръчка за изграждане на детска площадка и фитнес на открито в кв. „Малинова долина“. Настоящото инвестиционно намерение ще се реализира върху имот с идентификатор 68134.1608.7173, разположен на ул. „проф. д-р Боян Боянов“ и в близост до ул. „Георги Русев“ и ул. „Едуард Генов“.

В рамките на настоящото намерение, след провеждане на конкурс, предстои възлагането на проект за изграждане на детска площадка с площ от 285 кв. м, алеи с площ от 388 кв. м и фитнес на открито с площ от 86 кв. м. Зелените площи, заобикалящи съоръженията, ще бъдат общо 669 кв./м. със съответната нова паркова растителност.

Съгласно спецификацията площадката трябва да е подходяща за ползване от деца в две възрастови групи – от 0 до 3 години и от 3 до 12 години, като част от съоръженията са подходящи за ползване от деца с увреждания. Изборът на атракциони е обоснован от играта на различна височина и с различна степен на трудност и вариативност, със съоръжения, провокиращи физическа активност. Съоръженията имат следните общи игрови функции:

 • пързаляне
 • люлеене
 • клатушкане
 • катерене
 • пазене на равновесие
 • преминаване
 • общуване и колеткивни игри
 • експериментиране
 • учене; игри със сюжети и роли

Настилките за детската площадка са два типа. За зоната за сядане около пейките и беседките е предвидено полагане на настилка от бетонови павета, с размери 20/10/8 см. За зоната за игра, където ще бъдат разположени всички съоръжения, е предвидено полагането на ударопоглъщаща каучукова настилка със следните технически характеристики: Настилка от каучукови плочи, с размери 40/40/4 см, съгласно БДС EN1176 и в пълно съответствие с Наредба No1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Фитнес площадката се намира в североизточната част на имота. Строително-монтажните работи по нея са свързани с:

 • разполагане на фитнес съоръжения
 • полагане на настилки, спрямо архитектурен проект
 • разполагане на парково обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, информационни табели
 • Предвижда се разполагането на съоръжение за стрийт фитнес включващо следните елементи: 5 бр. лостове на различни височини, маймунска стълба, шведска стена, 45-градусова стълба, мултифункционална стойка за опори, двойна успоредка, халки, мултифункционални ръкохватки за набирания, лост за хюмън флаг, лежанка за коремни преси с възможност за регулиране на височината

Настилките за фитнес площадката са два типа: За зоната за сядане около пейките – настилка от бетонови павета, с размери 20/10/8 см. За зоната за упражнения, където ще бъде разположено комбинираното съоръжение за стрийт фитнес – ударопоглъщаща каучукова настилка със следните технически характеристики: Настилка от каучукови плочи, с размери 40/40/4 см, съгласно БДС EN1176 и в пълно съответствие с Наредба No1 от 12 януари 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

За съоръженията се предвижда изграждането на външно светодиодно (LED) осветление.

Прогнозната стойност на поръчката е 251 666 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на документи е 2 юни т. г.

Повече информация и техническа спецификация ще намерите тук.

Back To Top