skip to Main Content

СО-район „Студентски“ организира информационна среща по Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради

Екипът на СО-район „Студентски“ организира информационна среща във връзка с процедурата по Програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

Тя ще се състои на 16 февруари, четвъртък, от 18:00 ч. в Народно читалище „Елин Пелин“ в кв. „Мусагеница“. В срещата ще вземат участие експерти, които ще предоставят подробна информация – какво представлява програмата, кой и как може да кандидатства, какви са условията, необходимата документация и сроковете.

Срещата е предназначена за председателите на етажните собствености (домоуправителите) за вземане на активно участие по задаване и изясняване на всички интересуващи ги въпроси, касаещи Програмата. 

Повече информация:

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден гонд – етап I

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Back To Top