skip to Main Content

СО-район „Студентски“ отбеляза Деня на народните будители с ученици от 8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“

Ученици от 5а клас на 8 СУ „Васил Левски“ и от 5г клас от 55 СУ „Петко Каравелов“ се пренесоха в епохата на Възраждането. Те изписаха с помощта на перо и мастило мъдри мисли и цитати на избрани български просветители. Събитието се проведе в рамките на проект „През очите на народните будители“, иницииран от СО-район „Студентски“ по повод 1 ноември.

Децата се представиха отлично и отговориха на всички въпроси на своите учители. Te научиха, че делото на народните будители е една от причините днес да можем да бъдем свободни и образовани.

Всички участници получиха тематични подаръци – книга за народните будители, благодарение на която ще могат да се запознаят с живота и делото на емблематични български възрожденски и просветни дейци и ще запазят спомена за чутото и преживяното по време на събитието.

Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община. 

Back To Top