skip to Main Content

СО-район „Студентски“ търси свидетели на безстопанствени коне в кв. „Дървеница“

Продължават сигналите за безстопанствени коне, които се движат свободно в кв. „Дървеница“ и притесняват живущите. Публикувани видеоматериали в социалните мрежи показват и предпоставки за опасности за движението по пътната мрежа.

СО-район „Студентски“ напомня, че за да могат да бъдат предприети съответните действия от компетентните органи, е необходимо подателите на сигнали не само да съобщят за нарушението, но и да се съгласят да подпишат като очевидци съставените от районната администрация документи по повод нарушенията. Само по този начин може да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Без свидетелски показания собственикът на животните не може да бъде санкциониран.

Екипът на СО-район „Студентски“ моли свидетелите на нарушенията да помогнат на районната администрация в търсенето на решение по този проблем. Очевидците могат да съдействат с подпис в сградата на СО-район „Студентски“ на адрес ж.к. „Студентски град“, бл. 5.

Back To Top