skip to Main Content

СО-район „Студентски“ ще реализира проект „Планинско приключение“ 2023

СО-район „Студентски“ ще реализира проект „Планинско приключение“, част от  Програма „Спорт в района, спорт за всички“, който е насочен към екологичния и здравословен начин на живот чрез спортно-туристическа дейност, възпитание на любов към природата, грижа и опазването на природните дадености.

Инициативата ще сe проведе от 19 до 21 юни 2023 г. . Проектът включва посещение на НП „Витоша“, където ще има обучения по планинско ориентиране, работа с карта и компас, оказване на първа помощ в планината, катерене и планински преход. Ще се проведат спортни игри в парк „Студентски“ и приложна работилница, посветена на планината в сградата на районната администрация.

Целевата група по проекта е насочена към ученици, завършили началния етап на своето образование с интерес към спорта. Възможност за безплатно участие ще имат общо 20 ученици от 8 СУ „Васил Левски“ от 55 СУ „Петко Каравелов“.

Проектът е в изпълнение на Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спорт-туристическата дейност в Столична община „София спортува“.

Back To Top