skip to Main Content

Справките за компенсации ще се получават ежемесечно по електронен път

Уважаеми родители,

Във връзка с подаване на заявления и искания чрез модул „Компенсации“ на ИСОДЗ, свързани с изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС №76 от 05.03.2021 г. както и с Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места , приета с ПМС № 206 от 23.10.2023 г Ви  уведомяваме следното:

Справка за компенсиране на допустимите/недопустими разходи за изплащане на компенсация ще получавате ежемесечно по електронен път чрез модул „Компенсиране“ в ИСОДЗ.

Back To Top