skip to Main Content

Стесняване на бул. „Св. Климент Охридски“ поради строителство на уличен водопровод

Във връзка със строителството на уличен водопровод по бул. „Св. Климент Охридски“ от О.Т.473 до О.Т.472 за водоснабдяване на кв. 123а, УПИ V-1240 (ПИ с идентификатор 68134.1610.1240), м. „Малинова долина“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 01.07.2022 г. до 28.07.2022 г. ще се стесни западното пътното платно на бул. „Св. Климент Охридски“ в участъка от кръстовището с ул. „Георги Кьосеиванов“ до кръстовището с безименната улица при Института по горите към БАН.

По време на строителството преминаването през стеснения участък ще се регулира посредством светофар. 

 

Възложител на строежа: „БОДИАРТ“ ЕООД

Изпълнител на строително-монтажните работи: „ПРОИНФА“ ООД.

Back To Top