skip to Main Content

Стесняване на пътните платна на ул. „Проф. арх. Петър Ташев“ и на ул. „Кольо Карамфилов“ 

Във връзка с извършване строително-монтажни работи на обект: „Изместване на кабел Ср.Н. 10 kV, засегнат от ново строителство в ПИ 68134.1600.2828, УПИ І-за озеленяване, кв. 90а, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 16.10.2023 г. до 28.10.2023 г. ще бъдат  извършвани изкопни работи, както следва:

І-ви етап от 16.10.2023 г. до 20.10.2023 г. по южния и западния тротоар пред сградата с административен адрес: ул. „Проф. арх. Петър Ташев“ №1а.

ІІ-ри етап от 20.10.2023 г. до 21.10.2023 г. – пресичане на ул. „Проф. арх. Петър Ташев“ срещу № 1а (участъка между О.Т. 109 –О.Т.110).

В описания участък ще бъдат стеснени пътните платна на ул. „Проф. арх. Петър Ташев“ и на ул. „Кольо Карамфилов“.  

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

Изпълнител: „КРАФТ ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД

Back To Top