skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на обект: „Изграждане на газоразпределителна мрежа и отклонения“ по бул. „Симеоновско шосе“ в участъка №9 до №13, за периода от 29.01.2024 г. до 16.02.2024 г. ще бъде стеснено пътното платно на бул. „Симеоновско шосе“.

Изпълнител: „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД

Back To Top