skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Акад. Борис Стефанов“

Във връзка със строителството  на „Сградно водопроводно отклонение (СВО) за водоснабдяване на УПИ ІІ-3357, кв. 111 м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 09.10.2023 г. до 22.10.2023 г. в рамките на два дни ще бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи на пътното платно на ул. „Акад. Борис Стефанов“ и на паркинга пред лицето на новостроящата се сграда на адрес: ул. „Акад. Борис Стефанов“  №6.  

По време на строителството пътното платно ще бъде стеснено.

Възложител: „Софийска вода“ ООД

Back To Top