skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина“, 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания строеж на следните дати:

  • 19.10.2022 г. и на 20.10.2022 г. от 8.00 до 17.00 ч. – монтаж на кулокран;
  • 21.10.2022 г. от 8.00 до 12.00 ч. – доставка на арматура;
  • 25.10.2022 г. от 8.00 до 12.00 ч. – доставка на арматура;
  • 28.10.2022 г. от 8.00 до 12.00 ч. – доставка на арматура;
  • 31.10.2022 г. от 8.00 до 17.00 ч. – бетониране на плоча на кота;
  • 02.11.2022 г.  от 8.00 до 12.00 ч. – доставка на арматура;
  • 04.11.2022 г. от 8.00 до 12.00 ч. – доставка на арматура;
  • 09.11.2022 г. от 8.00 до 17.00 ч. – доставка на арматура и бетониране на фундамент.
Back To Top