skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец януари 2024 г.:
09.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
10.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
11.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
12.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
13.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
14.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
15.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
16.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
17.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
18.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
19.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
20.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
21.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
22.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
23.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
24.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
25.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
26.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
27.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
28.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
29.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
30.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
31.01.2024 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
28.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.

Възложител на строежа: „АУРУМ“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Back To Top