skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка със строителството на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, при извършване на товаро-разтоварни и бетонови работи през месец април 2024 г. в часовете от 08.00 до 17.00 ще се стеснява пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описаните имоти.

Възложител на строежа: „АУРУМ“ ЕООД

Изпълнител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Back To Top