skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на дата 15.05.2023 г. (понеделник) от 15.00 до 17.00 часа за извършване на бетонови работи с бетонпомпа.

Възложител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Изпълнител на строежа: „ЕР КЪНСТРАКШЪНС“ ООД

Back To Top