skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ през месец юни 2023 г.

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец юни 2023 г.:
01.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
02.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
03.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
04.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
07.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
08.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
09.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
10.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
11.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
12.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
13.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
14.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
15.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
16.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
17.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
18.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
19.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
20.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
21.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
22.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
23.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
24.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
25.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
26.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
27.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
28.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
29.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
30.06.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

Възложител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕР КЪНСТРАКШЪНС“ ООД

Back To Top