skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец юли 2023 г.:
01.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
02.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
03.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
04.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
07.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
08.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
09.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
10.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
11.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
12.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
13.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
14.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
15.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
16.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
17.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
18.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
19.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
20.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
21.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
22.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
23.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
24.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
25.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
26.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
27.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
28.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//–––
29.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
30.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
31.07.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
Възложител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕР КЪНСТРАКШЪНС“ ООД

Back To Top