skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец септември 2023 г.:
01.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
02.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
03.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
04.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
05.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
06.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
07.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
08.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
09.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
10.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа –бетонови и товаро-разтоварни работи.
11.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
12.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
13.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
14.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
15.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
16.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
17.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
18.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
19.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
20.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
21.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
22.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
23.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
24.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
25.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
26.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
27.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
28.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
29.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
30.09.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.

Възложител на строежа: „АУРУМ“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Back To Top