skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец октомври 2023 г.:
– 17.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 18.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 19.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 20.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 21.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 22.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 23.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 24.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 25.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 26.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 27.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 28.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 29.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 30.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
– 31.10.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.

Възложител на строежа: „АУРУМ“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Back To Top