skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец нември 2023 г.:
08.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
09.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
10.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
11.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
12.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
13.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
14.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
15.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
16.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
17.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
18.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
19.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
20.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
21.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
22.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
23.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
24.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
25.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
26.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
27.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
28.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
29.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.
30.11.2023 г. от 8.00 до 17.00 ч.

Възложител на строежа: „АУРУМ“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“

Back To Top