skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец декември 2023 г.:
05.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
06.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
07.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
08.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
09.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
10.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
11.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
12.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
13.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
14.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
15.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
16.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
17.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
18.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
19.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
20.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
21.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
22.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
23.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
24.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
25.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
26.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
27.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
28.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
29.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
30.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
31.12.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

Възложител на строежа: „АУРУМ“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Back To Top