skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати:

08.04.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови работи

10.04.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – демонтаж на кулокран

Възложител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Изпълнител на строежа: „ЕР КЪНСТРАКШЪНС“ ООД

Back To Top