skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Тодор Недков“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Уличен водопровод по ул. „Мирела Френи“ от съществуващ водопровод при о. т. 22 до СВО на УПИ ХІ-1689, кв. 55, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 01.02.2024 г. до 15.04.2024 г. се налага временно стесняване на пътното платно на ул. „Тодор Недков“ в кръстовището с ул. „Мирела Френи“ и в източна посока на ул. „Мирела Френи“ до УПИ ХІ-1689, кв. 55.

Възложител на строежа: Столична община.
Строител: ЕТ „Йони – ДМ – Йонко Стоилов“.

Back To Top