skip to Main Content

Стесняване на ул. „Пловдивско поле“ във връзка с извършване на строителни дейности

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред строежа ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:

08.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 11.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 13.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 14.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 15.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 18.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 20.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 22.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 25.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 27.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.
– 29.07.2022 г. от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top