skip to Main Content

Стесняване на участък на ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“ (срещу източната фасада на магазин „Фантастико“ на бул. „Симеоновско шосе“ №87А) и на улица-тупик, намираща се зад сградата на бул. „Симеоновско шосе“ №89А на следните дати:
07.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
08.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
10.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
13.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
15.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
20.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
22.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
24.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
27.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа
28.02.2023 г. от 14.00 до 16.00 часа – наливане на бетон с бетонпомпа

Възложител: „АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕО

Back To Top