skip to Main Content

Стесняване на участък на ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред строежа ще бъде стеснен за преминаване на моторни превозни средства на дата 03.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top