skip to Main Content

Стесняване на участък на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202,  кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати:

19.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови  и товаро-разтоварни работи.

20.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

21.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

22.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

23.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

24.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

25.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

26.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

27.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

28.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

29.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

30.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

31.05.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––

 

Възложител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД

Изпълнител на строежа: „ЕР КЪНСТРАКШЪНС“ ООД

Back To Top