skip to Main Content

Стесняване на участък на ул. „Проф. Кирил Попов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Уличен топлопровод, сградно топлопроводно отклониние и абонатна станция за жилищна сграда“ в УПИ ІІІ-1369, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 24.04.2024 г. до 21.05.2024 г. поетапно ще се извършват изкопни и строително-монтажни работи по ул. „Проф. Кирил Попов“, както следва:

І-ви етап: от 24.04.2024 г. до 09.05.2024 г. – по източното пътно платно на ул. „Проф. Кирил Попов“ от №18 до кръстовището с ул. „Атанас Манчев“.

ІІ-ри етап: от 10.05.2024 г. до 21.05.2024 г. – пресичане през пътните платна  и тротоара пред №27.

През време на строителството пътните платна на ул. „Проф. Кирил Попов“ ще бъдат стеснени.

 

Възложител на строежа: „Топлофикация София“ ЕАД.

Строител: „Калория Вак“ ООД

Back To Top