skip to Main Content

Стесняване на участък на ул. „Тодор Йончев“

Във връзка с извършването на непрекъсваеми строителни дейности (наливане на бетон на фундаментна плоча) на обект: „Многофамилна жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ ІІ-7205, 7206, кв. 13, м. „Малинова долина  1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, на 16.09.2023 г. (събота) от 08.00 часа до 18.00 ч. участък от уличното платно на ул. „Тодор Йончев“ пред  УПИ ІІ-7205, 7206, кв. 13 ще бъде стеснен за преминаване на моторни превозни средства.

Изпълнител: „Артстрой 2004“ ЕООД

Back To Top