skip to Main Content

Стесняване на участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Пловдивско поле“ пред строежа ще бъде стеснен за преминаване на моторни превозни средства на дата 03.08.2023 г. от 08.00 до 12.00 ч.

На дата 05.08.2023 г. (събота) от 08.00 до 20.00 ч. на обект: „ Жилищна сграда с офиси, подземни гаражи и предпазен парапет“ в УПИ І-195а, 1437, 1438, 1848, кв. 15а, м. „Дървеница“, СО-район „Студентски“, гр. София, ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top