skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Акад. Жак Натан“

Във връзка с извършване строително – монтажни работи на обект: „Външно електрозахранване с кабели Н.Н. 1 kV на „Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи“, находяща се в УПИ ІХ-1691, 1692, кв. 47, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 15.11.2023 г. до 22.12.2023 г. ще бъдат  извършвани изкопни работи, както следва:

І-ви етап – от трафопоста пред сградата на адрес: ул. „Стоян Камбарев“ №7 по южния тротоар до кръстовищуто с ул. „Акад. Жак Натан“ и по източния тротоар на ул. „Акад. Жак Натан“.

ІІ-ри етап – пресичане през пътното платно на ул. „Акад. Жак Натан“ срещу № 4.

ІІІ-ти етап – по западния тротоар на ул. „Акад. Жак Натан“ от №4 до кръстовището с ул. „Проф. арх. Петър Ташев“.

По време на строителството в описаните участъци пътните платна ще бъдат стеснени. Пешеходците ще преминават на отсрещните тротоари.  

Възложител: „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД; „Винтекс Строй“ АД

Изпълнител: „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-3“ ООД

Back To Top