skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Едуард Генов“

Във връзка със строителството на „Сградно канализационно отклонение (СКО) за отводняване на УПИ ХV-2456, кв. 20 м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 04.12.2023 г. до 17.12.2023 г. в рамките на 5 (пет) дни ще бъдат извършвани изкопни и строително-монтажни работи на пътното платно на ул. „Едуард Генов“ пред №1.  

По време на строителството пътното платно ще бъде стеснено.

Възложител: „Софийска вода“ ООД

Back To Top