skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Еньо Вълчев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Офис сграда с кафе, ресторант, подземни гаражи и трафопост“ в УПИ ІІ-3342, 3536, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на участък от пътното платно на ул. „Еньо Вълчев“ (срещу източната фасада на магазин „Фантастико“ на бул. „Симеоновско шосе“ №87А) на следните дати:
04.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
08.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
11.08.2023 г. от 10.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
14.08.2023 г. от 10.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
17.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
18.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
22.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
23.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
25.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
27.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
28.08.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
31.08.2023 г. от 10.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.
01.09.2023 г. от 14.00 до 16.00 ч. – наливане на бетон с бетонпомпа.

Възложител: „АЛНУАИМИ ГРУП“ ЕООД

Back To Top